Cuma günü okunacak dualar

Katılım
31 Eki 2023
Konular
399
Mesajlar
616
Tepkime puanı
2
Çevrimiçi zaman
0
Ticaret
0 / 0 / 0
Cuma günü okunacak dua, cuma günü hangi dualar okunur,cuma gününde okunacak dua

Cuma günü okunacak dualar

Resûli Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır fakat:

Cuma gününde bir saat vardır Allah'ın kullarından bir müslim namazda ve kıyamda iken Allah Teâlâ'dan niyâz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah Teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir
Böyle buyurduktan sonradan kutsal küçük parmağının ucuna muhabere buyurdu (11)

Cuma gününün içindeki saat, ufak parmağına nisbetle parmağın ufak ucu ne dek ise, güne nisbetle böylece eksik bir müddetdir fakat o saat içinde her halde duâ müstecâb olur demektir
Nebiyyi Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazretleri:

'Cum'a günü, ibâdet ve ezkâr ile mü'minlerin kalbi mesrûr olacak bir bayram günüdür' (12) buyurmuşlardır

Size bir sûre haber vereyim mi fakat, azameti semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmişbin melek teşyî' etmiştir O sûre Kehf süresidir Kim cum'a günü bu sûreyi okursa Allah onu öteki cum'aya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonunda üç gün de ziyâdesi vardır Ve semâya ulaşan bir nûr verilir ve Deccal'in fitnesinden muhafaza edilir Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği zamanında kaldırılır(13)
 
Konu Sahibi
Rhea
Katılım
31 Eki 2023
Konular
399
Mesajlar
616
Tepkime puanı
2
Çevrimiçi zaman
0
Ticaret
0 / 0 / 0
Cevap: Cuma günü okunacak dualar

Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl(14)

Hadîsin şerhinde deniliyor ama, bugünün evvelinde bir ihtiyacını ihtiyacı karşılamak, nikâh akdetmek ve bunun gibi önemli işler sünnettir

Cum'a gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek'at namaz kılıp Fâtiha'dan sonradan onbir defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi Allah Teâlâ mezar azâbından ve kıyâmet korkularından belirlenmiş kılar (15)

Şu duâ ile cum'a günü herhangi bir saatte dua edilirse sâhibine muhakkak icâbet olunur(16)

(la ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bediassemavati velardi ya zelcelali vel ikram)

Cum'a gününde bir saat vardır, mü'min bir kul namazda duâ ederken Allah 'dan bir şey ister ve o saate eşit gelirse Allah belirli ona icâbet eder Ashabı kirâm: 'Bu saat hangi saatdir yâ Resûlellahdediklerinde: İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittirbuyurdular

Cum'a namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz kere


sübhanallahi ve bi hamdihi sübhanallahil azim ve bi hamdihi estağfirullah
diyen kimsenin yüzbin günâhını, belli başlı ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder(17)
(11) bk elEzkâr, 80; Buharî, Deavât, 61
(12) elCâmi'u'sSağîr
(13) bk Tuhfetü'zzâkirîn, 269
(14) Tirmizî, Ticâret, 41
(15) Râmûzü'lehâdîs, 427 (Deylemî'den)
(16) elCami'u'sSağîr
(17) Buharî, Deavât, 61 *
 
Ana Sayfa Kayıt Ol Giriş Yap
Üst