Aktüerya

Katılım
9 Ocak 2019
Konular
3
Mesajlar
3
Tepkime puanı
0
Çevrimiçi zaman
0
Ticaret
0 / 0 / 0
Kısaca

Aktüerya Programı; sigortacılık tekniğiyle buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında matematiksel-istatistiksel teori ve tekniklerin uygulanmasıyla sigortacılık konusunda tabloların oluşturulması, tarifelerin belirlenmesi, rezerv ve kar paylarının belirlenmesi ve bunların finansal raporlarının hazırlamasını öğretmeyi ve bu alanda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.
Kişisel Özellikler

Programda okumak isteyenler; analitik düşünme gücüne sahip, matematik bilgisi güçlü, bilgisayardan yararlanarak sayısal analizler yapmaktan hoşlanan, ekonomi ve bankacılıkla yakından ilgilenen, girişimci, ayrıntılarla ilgilenmekten sıkılmayan, dikkatli ve yeniliklere açık bireyler olmalıdır.

Dersler ve Eğitim Süreleri

Aktüerya Programı, dört yıllık eğitimi süresince öğrencilerini, uzmanlaşmalarını sağlayacak bir ders programı ile buluşturur. Bu program; Matematik, İstatistik, Sosyoloji, Hukuk, İktisat, Risk Kuramı, Risk Analizi, Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar Matematiği, Emeklilik Matematiği, FinansMatematiği, Aktüerya Yazılımlar, Aktüerya Uygulamaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazar Yönetimi, Hayat Sigortacılığı, Vergi Analizi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Sigorta Sözleşmeleri, Emeklilikte Sosyal Güvenlik Teorisi, Vergi Mevzuatı gibi derslerden oluşur.

Sosyal Statü ve Ünvanlar

Mezunlara "Aktüer" unvanı verilir. Aktüerlerin başlıca görevi, sigorta programları hazırlamaktır. Aktüer; yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar, sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir, bunlara dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini ve tarifelerini belirler.
Çalışma Sahaları

Aktüerler ekonominin tüm sektörlerinde çalışabilirler. Ancak daha çok sigorta şirketlerinde, ticari bankalar ve yatırım bankaları gibi finansal hizmet sektörü ile özel sosyal güvenlik kurumlarında çalışma olanağı bulurlar. Ayrıca Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında da görev alırlar. Türkiye'de endüstri ve ticaretin gelişmesine paralel olarak bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç artmaktadır.
 
Ana Sayfa Kayıt Ol Giriş Yap
Üst